ประขุมผลการปฏิบัติ

111040 มี.ค.58 
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จว.ประชุมสั่งการ กำชับการปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทุกระดับ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1ต.ค.57-31 มี.ค.58)   และการเสนองานในความรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  โดยให้พิจารณาตามสายงาน หรืองานนโยบาย ให้นำเสนอด้วยความรวดเร็ว โดยมี กก.สส. กลุ่มงานสอบสวน. ฝอ.1-7  ศอ.ปส.ภ.จว.พัทลุง ร่วมประชุม. 
ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น