ประขุมผลการปฏิบัติ

111040 มี.ค.58 
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จว.ประชุมสั่งการ กำชับการปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทุกระดับ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1ต.ค.57-31 มี.ค.58)   และการเสนองานในความรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  โดยให้พิจารณาตามสายงาน หรืองานนโยบาย ให้นำเสนอด้วยความรวดเร็ว โดยมี กก.สส. กลุ่มงานสอบสวน. ฝอ.1-7  ศอ.ปส.ภ.จว.พัทลุง ร่วมประชุม. 
ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง 


ร่วมโครงการ รร บ้านด่านโลด

พ.ต.อ.เคียงศักดิ์ วรรณบูลย์ ผกก.สภ.ตะโหมด ร่วมคณะอำเภอตะโหมด หัวหน้าส่วนราชการ กับโครงการ"พบนายอำเภอหน้าเสาธง"โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด พัทลุง

อำเภอยิ่ม อ กงหรา พัทลุง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เกษตร ให้บริการกับประชาชนในทุกๆ รูปแบบ

สภ.กงหรา ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม

ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงหรา ร่วมให้บริการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

เจ้าหน้าที่เกษตร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ร.ต.ท.นวพล ยืนยงพงศ์เสรี รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดปฏิบัติการรถยนต์ เข้าร่วมในโครงการอำเภอยิ้ม